wtorek, 29 września 2020


    Czytanie książek jest bardzo ważnym elementem rozwoju każdego dziecka. Książka zaspokaja różne potrzebny emocjonalne i intelektualne. Dlatego bardzo ważne jest czytanie od najmłodszych lat, najpierw przez rodzica, a później samodzielnie przez dziecko i młodzież.
    Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

JAK CZYTANIE KSIĄŻEK WPŁYWA NA ROZWÓJ DZIECKA?

• Czytanie książek pobudza i rozwija wyobraźnię dziecka.

• Sprawia, że dziecko jest bardziej kreatywne, dzięki czemu jest bardziej otwarte na różnego rodzaju procesy twórcze.

• Regularne czytanie powoduje, że dziecko poznaje i uczy się nowych słów.

• Dziecko czytając książki popełnia mniej błędów stylistycznych oraz ortograficznych.

• Już dwudziestominutowe czytanie książki wywiera duży wpływ na ćwiczenie koncentracji i pamięci u dziecka.

• Dzięki czytaniu książek, a co za tym idzie, poznawaniu losów bohaterów dziecko jest w stanie lepiej zrozumieć ludzkie emocje.

• Wspólne czytanie książki z dzieckiem wzmacnia i zacieśnia więzi.

• Systematyczne czytanie dziecku przyczynia się do rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, które jest niezbędne w przypadku przewidywania następstw konkretnych zdarzeń (np. jeżeli padał deszcze, to trawa będzie mokra).

• Czytanie wywiera także duży wpływ na kształtowanie się myślenia analitycznego, które jest istotne podczas rozwiązywania problemów.

• Odpowiednio dobrana książka może pomóc przystosować się dziecku do nowych sytuacji i wspomóc m.in. proces adaptacyjny w przedszkolu lub przygotować dziecko do pojawienia się rodzeństwa.

 

 

ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU POTRZEB CZYTELNICZYCH

  • Potrzeba kontaktów z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku , jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać.
  • O rozwoju i rozbudzaniu dziecka umysłu w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia, czyli ten okres, w którym pozostaje on pod bezpośrednim  wpływem rodziny.
  • Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi  widzieć rodziców czytających.
  • Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom, poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady  selekcji odbioru programów telewizyjnych.
  • Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka. Czytanie jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości
  • Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo przyrasta ilość  informacji, rozwój wiedzy i rynku pracy następują coraz szybciej – ludzie, którzy nie czytają, nie nadążą za tymi zmianami i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia
  • Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują: szkodliwość zdrowotną  nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci, telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i  skraca ich przedział uwagi, wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.
  • Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji. 
     Jak widać czytanie książek dzieciom niesie ze sobą wiele korzyści rozwojowych poczynając od wpływu na rozwój mowy, poprzez rozwój emocjonalny, intelektualny oraz społeczny, a kończąc na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i pamięci.
 
    Dlatego czytajmy swoim pociechom każdego dnia 30 min, to tak niewiele, a może pomóc w rozwoju naszych pociech.  

Źródło: https://uwazniej.pl/jak-czytanie-ksiazek-wplywa-na-rozwoj-dziecka/ [29.09.2020], http://www.zspstaralubianka.pl/wplyw-czytania-na-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy/ [29.09.2020]
czwartek, 17 września 2020

     Na pomysł nadawania Orderu wpadła w 1968 redakcja „Kuriera Polskiego” którego redaktorem naczelnym był Cezary Leżeński. Inspiracją był wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci Jacek i Agatka. Pisarka opowiedziała w nim o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego w Konstancinie pod Warszawą, który chciał nadać medal lekarzowi, który się nim opiekował. Dziennikarze uznali, że dzieci mogą nagradzać dobrą pracę dorosłych, dlatego ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt odznaczenia. Na adres Telewizji Polskiej i do redakcji "Kuriera Polskiego" dzieci nadesłały 44 tysiące prac. Jury od przewodnictwem Szymona Kobylińskiego wybrało projekt Ewy Chrobak. Order z nr 1 w lutym 1969 roku otrzymał lekarz z Poznania Wiktor Dega. 


 

W 1979 (ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Dziecka) po wystąpieniu kanclerza Cezarego Leżeńskiego przed Zgromadzeniem Ogólnym Sekretarz Generalny ONZ Kurt Waldheim nadał Orderowi Uśmiechu rangę międzynarodową. Od tej pory Kapituła Orderu Uśmiechu stała się międzynarodowa. Jej pierwsze spotkanie odbyło się w maju 1980 roku. W 1990 roku po zmianie właściciela "Kuriera Polskiego" Kapituła została zawieszona, dlatego w 1992 roku zostało zarejestrowane niezależne Stowarzyszenie Kapituła Orderu Uśmiechu. 


 

1-2 czerwca 1996 roku zwołano w Rabce Pierwszy Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu, podczas którego otwarto Muzeum Orderu Uśmiechu, które obecnie znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland”, a miastu nadano status „Miasta Dzieci Świata”. II Zlot odbył się ponownie w Rabce rok później, w 1997 roku. 


 

W 2003 Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu odbyła pierwsze w historii swoje posiedzenie poza Warszawą, miało to miejsce w Świdnicy, gdzie powstało pod jej patronatem Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Nadano wówczas miastu Świdnica tytuł „Stolicy Dziecięcych Marzeń” i ogłoszono 21 września Światowym Dniem Orderu Uśmiechu. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu [17.09.2020] , https://www.youtube.com/watch?v=H6aLXyjnnXI [17.09.2020], https://www.youtube.com/watch?v=ScDWBlZaUMo [17.09.2020]

 

niedziela, 6 września 2020

 Bezpieczny powrót do szkoły

Powoli kończy się lato, wakacje i trzeba wrócić do szkoły. W tym roku (2020/2021) wygląda to nieco inaczej. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną musimy dostosować się do nowych, czasem trudniejszych zasad. Przed Wami, drodzy rodzice i uczniowie, wskazówki jak bezpiecznie powrócić, na nowo, do szkoły.