wtorek, 22 grudnia 2020

Boże Narodzenie

    Co roku w naszej szkole z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotykaliśmy się na sali gimnastycznej, aby poczuć magię świąt. W tym roku nie możemy się zobaczyć osobiście, dlatego zapraszamy na wirtualny montaż słowno-muzyczny „Boże Narodzenie” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Ozdoby świąteczne

     Kochani święta tuż, tuż może zechcecie zrobić własnoręczne ozdoby świąteczne? Poniżej kilka filmików z prostymi do wykonania ozdobami. Powodzenia 😉🎄🎅wtorek, 15 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 „Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”

                                                                    Monteskiusz

                                                                                                                       


    W naszej szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pojawiło się wiele nowych pozycji, które zaciekawią każdego ucznia. Książki są również dostosowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Książki zakupione dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa

CZYTANIE... 

 • Czytanie, obok liczenia i pisania, to jedna z najważniejszych umiejętności, jaką zdobywa  dziecko - stanowi jeden z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole oraz jest podstawą do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie. 
 • Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania,  będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka. 
 • Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Kłopoty dzieci z  nauką wynikają z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Zadaniem zarówno  domu, jak i szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, aby  czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i  potrzeby dziecka­ emocjonalne i intelektualne.

Poniżej kilka zalet dlaczego warto czytać 

Zalety czytania dzieciom w wieku wczesnoszkolnym  

 • Wspólne czytania ułatwia poznanie nowej rzeczywistości, jaką jest edukacja  szkolna. 
 •  Książki pozwalają rozwijać hobby, zainteresowania  i zaspokoić ciekawość dziecka  w każdej dziedzinie. 
 • Czytanie ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie. 
 • Wzbogaca słownictwo, rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się  i  myślenia. 
 • Wspólne czytanie wzmacnia relacje rodzica z dzieckiem, rodzicowi pomaga  zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka. 
 • Czytanie rozwija osobowość i poczucie własnej wartości. 
 • Dzięki historiom książkowym i ich bohaterom dziecko uczy się rozumienia własnej  osoby i oceniania swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.

Zalety czytania książek przez młodzież: 

 • Książka pomaga rozwijać język i słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. 
 • Książka rozwija myślenie, dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz  świat. 
 • Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni. 
 • Książka dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o  czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej. 
 • Książka rozwija uczucia i zdolność do empatii, wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację. 
 • Książka dodaje sił i zapału, dostarcza rozrywki i emocji, może rozśmieszyć lub zasmucić, może pocieszyć i  wskazać nowe możliwości. 
 • Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń. 
 • Książka uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co     złe.
 • Książka pomaga nam zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my,        że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia  poczucie własnej wartości.

Źródło: SP1 prezentacja.pdf (sp1konskie.pl) (dost. 15.12.2020r.)

czwartek, 3 grudnia 2020

3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

 


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.